17 marts 2008

Jeg smiler stadig

Overhørt på arbejdet:

"No one reponsible is here today"
".......???"

Er vi der er her ganske uansvarlige? Selv om jeg ikke er sikker på, at jeg har tjek på de sproglige nuancer, finder jeg det urkomisk, og har svært ved at ryste tanken af mig. Får man så også lov at opføre sig derefter? - Det er en god dag når der ikke skal mere til for at more.