28 juni 2014

Jeg har budt på et hus!

Det er pænt, stort og velholdt med en nem have. Det fylder meget i mine tanker, hvoraf rigtig mange nu starter; 'Når vi bor i det nye hus...'Ind til videre er det bedste, at de har bedt om flere dage til at overveje om de skal takke ja eller nej.
Det må betyde, at der er en chance for at kunne købe det, for det jeg er villig til at betale.

18 juni 2014

Det hjalp ikke

- at Christunte krydsede fingre


Præsten ringede til mig og fortalte at han var ked af, at de havde valgt en anden. Der havde nemlig været en ansøger der var udannet i både børn og musik. Og, selv om jeg har en lang uddannelse har jeg ikke papirer på noget i den stil.

Så trods en velskrevet ansøgning får jeg ikke lov at underholde områdets små med babysalmesang, ikke før hun måske får brug for en afløser, eller opdager en anden og mere attraktiv stilling. Der findes jo bestemt dem der er større. Jeg bilder mig ind, at chancen for at een veluddannet bliver i mange år ikke er stor. Der kunne jo være nogle supplerende dagpenge der slipper op..?

17 juni 2014

Rockerborg

I weekenden var udlejeren og en mængde andre folk i gang her, for at forbedre og pynte på omgivelserne.

Det blev lagt de fliser jeg har savnet, lagt trædesten, sået græs der hvor orkanen Bodil tog et haveskur, og fjernet det spinkle og stemningsfulde hegn der indrammede terrassen, og sat et mere solidt og højere palisadeværk op på den side af terrassen der vender mod udsigt og omverden.Jeg har jeg det som om jeg nu er flyttet i en rockerborg.Så, jeg undersøger muligheder for selv at eje et hus. - Jeg burde nok sende udlejeren en venlig tanke. For at hegnet blev ændret var vist det der skulle til, for at for at vække drømmen om noget andet - og meget bedre.

15 juni 2014

En mulighed

Den enes død er den andens brød. - Eller når een får et bedre tilbud, kan en anden få lov.

Jeg håber jeg kunne være den 'anden'. I hvert fald har jeg sendt en ansøgning til præsten, om at få lov at stå for babysalmesangen her i området.
Det er ikke brødet det kommer an på, stillingen er så lille, at det ikke får nogen særlig betydning. Så det er lysten der driver værket, og den er der. Jeg har hørt, at der er andre ansøgere, men også at han var glad for at jeg søgte..


Det er spændende at vente på resultatet.

05 juni 2014

Dæmpet fuglesang

Det forlyder at det var en trist dag, da der blev sat lejere ud oppe på loftet.Jeg ved selvfølgelig ikke om det reelt var lejere, eller om der var tale om en ulovlig bosættelse.
Hvis de har fået en passende opsigelse, må fristen have været alt for kort, de har ikke forstået den, eller været helt ligeglade, for i 6 ud af 10 lejemål var børnene alene hjemme da man kom for at sætte dem ud der ikke var flyttet og rive lejlighederne ned.Og hvad stiller man mon op med en hel børnehave af fremmed herkomst..?