10 marts 2020

Dødelighed af Coronavirus (CoVid-19)

Udbredelsen af CoVid-19 viser store forskelle på dødeligheden mellem lande.Det er bemærkelsesværdigt at lande der annoncerer bred udrulning af 5G netværk, som Kina og Italien, oplever en høj dødelighed af CoVid-19.

Flere fuldstændige gennemgange af den rapporterede CoVid-19 dødelighed for de enkelte lande og regioner viser til stadighed en bekymrende og direkte sammenhæng mellem høj dødelighed og fungerende 5G netværk, mens der er en lavere dødelighed (som influenza) hvor der kun er planer om at etablere 5G netværk.

Det første spørgsmål der er værd at stille:
Er det fornuftigt at undlade eller vente med udrulningen af 5G netværket her i landet?

Og inden 5G er etableret overalt i verden:
Hvordan influerer 5G stråling på respiratoriske sygdomme?

Ingen kommentarer: